29/6-2022

Yanko II v.d. Dachswisse

Yanko ll v.d. Dachswisse


VJP 70p (unghundeprøve)


HZP 223p (efterårsavlsprøve) Hegewald


VGP 328p 1.p ( Fuldbrugsprøve med overnatsspor) fik 4h i næse og sweis


HN bestået
Btr bestået (ræveslæb)
Form & Hår 11/11 (udstilling)

HD A , OCD fri og AD ikke påvist